commission member

  1. kurul üyesi
komisyon üyesi
üye devletler bu direktifin uygulanmasıyla ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerini komisyona bildirirler Noun