commit an offense

  1. Verb suç işlemek
...'in haklarını ihlal etmek Verb
kanuna aykırı hareket etmek Verb