commit no nuisance

  1. (umumî yerlere konulan ilân) kirletmeyiniz: (a) işemek yasaktır, (b) çöp atmak yasaktır.