commit someone to the care of sb

  1. Verb birini bir kimsenin bakımına terk etmek