commit to the charge of sb

  1. Verb birinin bakımına emanet etmek
  2. Verb birini birinin korumasına vermek
  3. Verb birinin bakımına terk etmek