common expression

  1. her zamanki alışılmış ifade
  2. sık sık kullanılan deyim