common land

  1. umumi arazi
kamu arazisini özelleştirmek Verb
kamu arazisinin özelleştirilmesi Noun
kamu arazisi, genel/ortak arazi.
There was much common-land outside the village. Noun