common lawyer

  1. özellikle örf ve adet hukuku üzerinde uzmanlaşmış avukat ve sair hukukçu
  2. hukuk davasına bakan avukat