communicate with sb

  1. Verb biriyle ilişki kurmak