compare to

  1. Verb benzetmek
  2. Verb benzemek
karşılaştır(ıl)mak, mukayese etmek/edilmek, kıyasla(n)mak, kıyas kabul etmek, boy ölçüşmek.
If you
compare Marx's work with Hegel's you will find many differences. Dekker's plays cannot be compare with Shakespeare's.
This compares favorably with that: Onunla mukayesesi lehine sonuç verir.
Nobody can compare with him in French: Fransızcada hiç kimse onunla boy ölçüşemez.
iki evrakı karşılaştırmak evrak memuru