component part

  1. Noun mütemmim cüz
  2. Noun tümü meydana getiren parçalardan biri
  3. Noun parça
  4. Noun tamamlayıcı