component part

  1. İsim mütemmim cüz
  2. İsim tümü meydana getiren parçalardan biri
  3. İsim parça
  4. İsim tamamlayıcı