compound a felony

  1. Verb karşılık mukabilinde suç takibinden vazgeçmek
  2. Verb bir suçluyla anlaşmak
  3. Verb suçluyu dava etmekten vazgeçmek