concession

 1. Noun, Competition Law imtiyaz
 2. Noun taviz
 3. Noun teslim, kabul, itiraf.
 4. Noun izin, müsaade, özel bir ekonomik faaliyet için hükümetçe verilen izin/ruhsat.
  mining concession. oil
  concessions in the North Sea.
 5. Noun ayrıcalık, imtiyaz.
 6. Noun ödün, taviz.
  The firm's promise to increase our pay was a concession to union demands.
 7. Noun temsilcilik, mümessillik, bayilik.
 8. Noun kadastro bölümü.
  a concession line: bölüm/hudut çizgisi.
  back concessions: kırsal bölge.

  concession road (özellikle Ontario'da doğu-batı yönündeki) ara yol.
suçunu açıkça itiraf etmek Verb
imtiyaz için başvurmak Verb
telafi edici imtiyaz
hükümetçe tanınan abd
devlet yardımı
hükümetçe tanınan imtiyaz
imtiyaz bahşetmek Verb
daha sonra mağaza perakendecilerin yaptıkları satışlardan bir yüzde alır
kârlılıklarını korumak amacıyla bazı büyük mağazalar kendi satışları için bazı perakendecilere mağazanın
bir bölümünü tahsis edebilirler
taviz vermek Verb
ödün vermek Verb
maden ocağı işletme abdı
maden imtiyazı
maden ocağı işletme imtiyazı
petrol çıkarma imtiyazı
petrol imtiyazı
petrol çıkarma abdı
işletme imtiyazı
fiyat ayrıcalığı
fiyat ikramı
(US) imtiyaz şartlarını yerine getirdiğini kanıtlamak Verb
demiryolu imtiyazı
imtiyazın geri alınması
iş yerlerini işsizliğin yüksek olduğu bölgelere taşımaya özendirmek amacıyla hükümetçe bunlara tanınan vergi indirimi
vergi ayrıcalığı
vergi indirimi Noun, Taxation-Customs
vergi kolaylığı
vergi imtiyazı
bir imtiyazın şartları Noun
bir imtiyazı geri almak Verb
imtiyazı geri almak Verb
imtiyazı elde tutmak Verb
bir imtiyazı elde tutmak Verb
imtiyaz sözleşmesi Noun, Law
bir fuarda yiyecek içecek satma yeri gibi ayrılan yer
imtiyaza dayalı
imtiyaz sözleşmesi Noun, Environment-Ecology
imtiyaz ücreti
bir lisans verme
maden işletme abdı
maden işletme imtiyazı
araziyi imtiyazlı olarak verme
imtiyaz geliri
bir panayır alanında vb verilen stand
inşaat yapma abdı
inşaat yapma imtiyazı
kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri Noun
kamu hizmeti imtiyaz anlaşmaları Noun
vergi indirimi dönemi