1. İsim, Rekabet Hukuku imtiyaz
 2. İsim taviz
 3. İsim teslim, kabul, itiraf.
 4. İsim izin, müsaade, özel bir ekonomik faaliyet için hükümetçe verilen izin/ruhsat.
  mining concession. oil
  concessions in the North Sea.
 5. İsim ayrıcalık, imtiyaz.
 6. İsim ödün, taviz.
  The firm's promise to increase our pay was a concession to union demands.
 7. İsim temsilcilik, mümessillik, bayilik.
 8. İsim kadastro bölümü.
  a concession line: bölüm/hudut çizgisi.
  back concessions: kırsal bölge.

  concession road (özellikle Ontario'da doğu-batı yönündeki) ara yol.
suçunu açıkça itiraf etmek Fiil
imtiyaz için başvurmak Fiil
telafi edici imtiyaz
hükümetçe tanınan abd
devlet yardımı
hükümetçe tanınan imtiyaz
imtiyaz bahşetmek Fiil
daha sonra mağaza perakendecilerin yaptıkları satışlardan bir yüzde alır
kârlılıklarını korumak amacıyla bazı büyük mağazalar kendi satışları için bazı perakendecilere mağazanın
bir bölümünü tahsis edebilirler
taviz vermek Fiil
ödün vermek Fiil
maden ocağı işletme abdı
maden imtiyazı
maden ocağı işletme imtiyazı
petrol çıkarma imtiyazı
petrol imtiyazı
petrol çıkarma abdı
işletme imtiyazı
fiyat ayrıcalığı
fiyat ikramı
(US) imtiyaz şartlarını yerine getirdiğini kanıtlamak Fiil
demiryolu imtiyazı
imtiyazın geri alınması
iş yerlerini işsizliğin yüksek olduğu bölgelere taşımaya özendirmek amacıyla hükümetçe bunlara tanınan vergi indirimi
vergi ayrıcalığı
vergi indirimi İsim, Vergi ve Gümrük
vergi kolaylığı
vergi imtiyazı
bir imtiyazın şartları İsim
bir imtiyazı geri almak Fiil
imtiyazı geri almak Fiil
imtiyazı elde tutmak Fiil
bir imtiyazı elde tutmak Fiil
imtiyaz sözleşmesi İsim, Hukuk
bir fuarda yiyecek içecek satma yeri gibi ayrılan yer
imtiyaza dayalı
imtiyaz sözleşmesi İsim, Çevre ve Ekoloji
imtiyaz ücreti
bir lisans verme
maden işletme abdı
maden işletme imtiyazı
araziyi imtiyazlı olarak verme
imtiyaz geliri
bir panayır alanında vb verilen stand
inşaat yapma abdı
inşaat yapma imtiyazı
kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri İsim
kamu hizmeti imtiyaz anlaşmaları İsim
vergi indirimi dönemi