condemn as lawful prize

  1. Verb kanunen ganimet olarak yorumlamak