condemned

  1. mahkûm edilmiş
  2. hüküm giymiş
  3. kamulaştırılmış
  4. hükümlü
  5. mahkûm
kınanmak Verb
ölüme mahkûmların hücresi
(US) kamulaştırılmış mülk
istimlak edilmiş mülk
(US) istimlak edilmiş mülk
kamulaştırılan mülk
kamulaştırılmış mülk
idama mahkûm
ölüme mahkûm
idama mahkum Adjective, Law
ödemeye mahkûm edilmiş
masrafları üstlenmek zorunda kalmak Verb
masraf üstlenmek zorunda kalmak Verb