1. mahkûm edilmiş
  2. hüküm giymiş
  3. kamulaştırılmış
  4. hükümlü
  5. mahkûm
kınanmak Fiil
ölüme mahkûmların hücresi
(US) kamulaştırılmış mülk
istimlak edilmiş mülk
(US) istimlak edilmiş mülk
kamulaştırılan mülk
kamulaştırılmış mülk
idama mahkûm
ölüme mahkûm
idama mahkum Sıfat, Hukuk
ödemeye mahkûm edilmiş
masrafları üstlenmek zorunda kalmak Fiil
masraf üstlenmek zorunda kalmak Fiil