conduct book

  1. askeri kayıt defteri
  2. sevk ve idare kitabı