congested nose

  1. Noun, Medicine burun tıkanıklığı