consecrate one's life to an idea

  1. Verb hayatını bir fikre adamak