consequently

  1. Adverb sonuç/netice olarak, netice itibarıyla, binnetice, bu nedenle/sebeple, bundan ötürü/dolayı, bunun üzerine, binaenaleyh.