consider the possibility of an event

  1. Verb bir olayın yer alabileceğini dikkate almak