constitute a good delivery

  1. Verb (menkul değerler) her an alım satımı yapılabilmek