constructive seizure

  1. satış amacıyla haciz
  2. satmak veya devretmemek kaydıyla haciz
  3. satmak veya devretmek kaydıyla haciz