continental slope

  1. kıta sahanlığı ile okyanusun derinliği arasındaki dik yamaç.