contingent claim

  1. bir şeye bağlı talep
  2. vukuu şüpheli bir olaya bağlı talep veya alacak hakkı