continued proportion

  1. sürekli oran: ardışık iki sayının birbirine oranı hep aynı değere eşit olan küme: 1: 3: 9: 27: 81: 243 … gibi.