contract account

  1. sözleşmede sözü edilen belirli kalemleri satın almak için uzun süreli bir kredi düzenlemesini ifade eden genel deyim
tasarruf hesabı sözleşmesi