convocation

  1. Noun (toplantıya) çağrı/davet.
  2. Noun toplantı, içtima.
  3. Noun kurul, meclis.
  4. Noun (a) kilise temsilcileri meclisi, (b) bu meclisin temsil ettiği bölge.
  5. Noun (bazı üniversitelerde) mezunlar cemiyeti.
davet mektubu
çağırı mektubu