convocation

  1. İsim (toplantıya) çağrı/davet.
  2. İsim toplantı, içtima.
  3. İsim kurul, meclis.
  4. İsim (a) kilise temsilcileri meclisi, (b) bu meclisin temsil ettiği bölge.
  5. İsim (bazı üniversitelerde) mezunlar cemiyeti.
davet mektubu
çağırı mektubu