cooling-off period

  1. grev öncesi dönem
(grev kanunu) gevşeme süresi
fikir değişikliği yapmak için tanınan süre
(Br) bir hayat sigortasının kabul edilmesinden sonra poliçe sahibinin fikrini değiştirerek sigortayı
iptal edebileceği 14 günlük süre