coproduction agreement

  1. ortak üretim sözleşmesi