copy casting

  1. belli bir el yazmasındaki sözcük veya vuruşların sayısının saptanması