cottage tulip

  1. Noun köy lâlesi: lâle mevsiminin ortasında çiçek açan uzun boylu bir lâle türü.