council meeting

  1. Noun divan toplantısı
  2. Noun şura
  3. belediye meclisi toplantısı
kurul toplantısına katılanların az sayıda olması