counterfoil and leaf

  1. dip koçanı ve koparılan parça
  2. yaprak ve koçanı