course of business

  1. işin gidişi
faaliyetlerin olağan seyri kapsamında Adverb, Law
işlerin normal seyri Noun, Law
işin normal seyri
işinin normal gidişi gereği davranmak Verb
bir işin seyrini tahmin etmek Verb