cover expenses

  1. Verb masraflarını ödemek
masrafları karşılamak Verb