cover property

  1. Verb mülkün haksız olarak üstüne oturmak