cover the needs of a journey

  1. Verb bir yolculuğun ihtiyaçlarını sağlamak