crack of doom

  1. Noun kıyamet alâmeti, kıyamet gününü bildiren işaret.
  2. Noun kıyamet, dünyanın sonu.
kıyamet, dünyanın sonu.
kıyamet kopması, dünyanın sonu.
until the crack of doom: kıyamete kadar.