crate

  1. büyük ambalaj sandığı, kafesli sandık.
  2. sandık, küfe.
  3. hurda/kırık dökük eşya (özellikle otomobil).
  4. 30x30x60 cm3'lük meyve hacim ölçüsü.
  5. (eşyayı) sandıklamak, ambalajlamak.
sandıklanmak Verb
ambalaj sandığı
(US) gönderme sandığı