create interest

  1. Verb ilgi çekmek
  2. Verb ilgi yaratmak