create someone something

  1. Verb birine bir unvan vermek
  2. Verb birini birşey ilan etmek