create someone something

  1. Fiil birine bir unvan vermek
  2. Fiil birini birşey ilan etmek