1. İsim kutu, sandık.
 2. İsim kutu dolusu.
  a box of chocolates.
 3. İsim hediye kutusu, hediye.
 4. İsim posta kutusu.
 5. İsim loca.
 6. İsim (mahkemelerde) tanık veya jüri bölmesi.
 7. İsim kulübe.
  a sentry's box: nöbetçi kulübesi.
 8. İsim (a) av(cı) kulübesi, kabin, (b) telefon kulübesi/kabini, (c) elbise sandığı
 9. İsim (bkz: box stall ).
 10. İsim (at arabalarında) arabacı yeri.
 11. İsim (vagonda) yolcu veya yük kompartımanı.
 12. İsim çerçeveli dergi sayfası.
 13. İsim mahfaza, koruyucu kutu, kasa.
  a gear box: dişli kutusu.
  a fire-alarm box: yangın alarm mahfazası.
 14. İsim (beyzbolde) oyuncuların topa vurdukları yer.
 15. İsim ağaçtan özsu almak için yapılan kesik.
 16. İsim (caz) (a) telli saz (gitar vb.), (b) piyano.
 17. İsim gramofon, TV alıcısı.
 18. İsim (bkz: vagina ).
 19. Geçişli Fiil kutulamak, sandıklamak, kutuya/sandığa yerleştirmek.
 20. Geçişli Fiil
  box in/up: ambalaj yapmak.
 21. Geçişli Fiil kutu temin etmek.
 22. Geçişli Fiil kutu/sandık biçiminde olmak
 23. Geçişli Fiil
  box off
  den. (bkz: boxhaul ).
 24. Geçişli Fiil bölmelere ayırmak.
 25. Geçişli Fiil bir yapının etrafını tahta vb. ile kaplamak/kapatmak.
 26. Geçişli Fiil (özsuyunu dışarı akıtmak için) ağaç gövdesini kesmek.
 27. Geçişli Fiil (a) (ayrı tutulması gereken) koyun sürülerini birbirine karıştırmak, (b) şaşırtmak.
 28. yumruk, el/yumruk darbesi, şamar, tokat.
  He gave the boy a box on the ear: Oğlanın kulağına tokat
  attı.
  box-glove: yumruk eldiveni, boks eldiveni.
  box-match: yumruk oyunu, boks maçı.
  box-ring: yumruklaşma alanı.
 29. (özellikle kulağa) tokat/yumruk atmak, yumruk vurmak, yumruklamak, yumrukla dövmek.
  to box someone's
  ears: birine tokat atmak.
 30. boks maçı yapmak, ödüllü boks maçlarına girmek.
 31. yumrukla dövüşmek.
 32. İsim
  boxwood ile ayni anlama gelir. şimşir ağacı
  (Buxus sempervirens).
 33. İsim şimşir kerestesi.
 34. İsim ökaliptüs ve benzeri çit bitkileri.
falçata İsim
maket bıçağı İsim
akü kutusu
borsa simsarlarının ikrazatı ya da müşterilerin marj programlarını teminat altına almak için borsa simsarlarının
kendileri veya müşterisi için menkul
ilkyardım kutusu
bir sanatçının üzerine çıktığı platform
televizyonda
dinleyici salonu
dingil yatağı
oy sandığı, seçim sandığı.
akü akümülatör kutusu
kara kutu: özellik ve görevleri belli, elemanları belirlenmemiş elektrik devresi. İsim
elektronik bilgisayar
karton kutu
karton kutu
kasa
para kutusu
onay kutusu Bilgi Teknolojileri
Noel armağan paketi
(Br) Noel armağanı
kapatma kutusu Bilgi Teknolojileri
iane kutusu
birleşik giriş kutusu Bilgi Teknolojileri
iane kutusu
bağış kutusu
villa
(Br) sayfiye evi
senet kutusu
belgelerin saklandığı sandık
elektronik beyin
iletişim kutusu Bilgi Teknolojileri
zar kupası İsim
şoför mahalli
diplomatik valiz
evrak çantası İsim
teşhir kutusu
dağıtma kutusu
dağıtım kutusu
sigorta kutusu İsim
trende köpek taşımaya mahsus furgon
köpek taşıyan furgon
(tiyatro) sahne yanı locası
damlalık
damper kasası İsim, Ulaşım
çürük gaz kutusu
egzoz kutusu
egzos kutusu
bir faks (faksimile) makinesinde bilgisayarlı belge saklama bölümü
dosya sandığı
lokomotifin ocağı
rezervuar
tuvalet sifon su deposu İsim
katlanır kutu
sigorta kutusu İsim, Ulaşım
kapak gövdesi vana mahfazası
hediye paketi İsim
alet tablosu eldiven gözü
televizyon aygıtı
yağdanlık
çeyiz sandığı
at taşımak için vagon
dingil yatağı
mürekkep hokkası İsim
içinde değerli mal olan posta paketi
mücevher kutusu İsim
bağlama kutusu
dingil yatağı
optik disk kutusu Bilgi Teknolojileri
bağlantı kutusu
(elektrik) bağlantı kutusu
hâkim kürsüsü
bu terim ayrıca bazı bankalarca sağlanan kiralık banka kasası kutularını da kapsar
kişisel kullanım için bir kasa ya da güvenlikli kutu
yağdanlık
mektup kutusu
misyoner para kutusu
(US) müzik kutusu
laterna
müzik kutusu
müzik kutusu
(Br) müzik kutusu
laterna
folluk
sahne yan locası
balkon
(elektrik) çıkış kutusu
boya kutusu Bilgi Teknolojileri
karton
kalem kutusu İsim
kasa
dişli kutusu
(Br) parter locası
maden ocağında su boşaltma borusu
kontrplak kutu
posta kutusu İsim
posta kutusu İsim
posta kutusu İsim
posta kutusu İsim
pudralık
basına ayrılan yer
postahanedeki özel mektup kutusu
postanedeki özel mektup kutusu
(tiyatro) suflör locası
kasa
kaydırma kutusu Bilgi Teknolojileri
nöbetçi kulübesi İsim
kulübe
esas irtibat hattı
dans salonu
ayakkabı kutusu
tiyatroda yan loca
semafor kutusu
(demiryollarında) kumanda kulesi
makasçı kulübesi İsim
işaret kulübesi İsim
kayak kutusu İsim, Ulaşım
enfiye kutusu
alelacele yapılan konuşmacı kürsüsü
tınlama sesi
sağlam ses hücresi
(konuşma dili) akordiyon
(tiyatro) ön loca
kasa
yeni fikir kutusu
şikâyet kutusu
kumbara
teneke kutu
kumbara
alet kutusu
alet çantası İsim
transfer kutusu İsim, Ulaşım
yardımcı vites kutusu İsim, Ulaşım
vites kutusu
sürat dişli kutusu
ventil kutusu
oy sandığı
şahit kürsüsü
tanık kürsüsü
tahta kutu
kutu biçimli yatak. İsim
katlanıp kutu şekline sokulabilen yatak. İsim
karton
vidala (köselesi). İsim
kutu şeklinde basit fotoğraf makinesi. İsim
kapalı yük vagonu
arkası bele oturmayan palto. İsim
(kalın) arabacı paltosu. İsim
dikdörtgen kesitli lâğım. İsim
kutu dosya
klasör
furgon
posta kutusu sahibi (posta kutusu kiralayan kişi ; postası kendisine ulaştırılan kırsal alanda yaşayan kişi
tıkamak, kapamak, mahsur bırakmak.
to feel boxed in: kendini mahsur/kapatılmış hissetmek.
gazete ilanlarına verilen cevapların gönderildiği gazete posta kutusu numarası
(kıyıdan) açılmak Fiil
posta kutusu kirası
boru anahtarı (lokma anahtarı , somun anahtarı)
somya
çelik ambalaj
loca bileti
kapalı kasa kamyon
bir malı kutuya koyup ambalajını yapmak Fiil
kutulamak Fiil
(Br) üstü ve etrafı tamamıyla kapalı yük vagonu