criminal jurisdiction

  1. ceza davalarına ilişkin kaza yetkisi
  2. suçluları yargılama yetkisi
  3. ceza davalarıyla ilgili kaza yetkisi
  4. suçluları muhakeme yetkisi