cross claim

  1. Verb karşı talep bite bulunmak
dava arkadaşına yöneltilen iddia Noun, Law
dava arkadaşına karşı talepte bulunmak Verb, Law