cross examination

  1. Noun, Law çapraz sorgu
  2. sıkıştırma
  3. dava esnasında bir avukatın öbür tarafın tanığına soru sorması
  4. bir tarafın çağırdığı tanığın diğer tarafça sorguya çekilmesi
çabuk yapılan soruşturma
sorgu, sorguya çekme, istintak. Noun